Aukande bruk av antidepressiv blant unge
Berekningar NRK har gjort basert på tal frå Reseptregisteret viser at auken frå 2012 til 2020 for aldersgruppa 15–39 år, har vore på omtrent 17 prosent. Over halvparten av auken skjedde mellom 2018 og 2020, omtrent 9,7 prosentpoeng.I Noreg er bruken av antidepressiv vanlegast blant dei over 40 år. Sidan 2019 har bruken i denne aldersgruppa auka med nokre få prosent. Aller størst har auken vore i aldersgruppa 15–19 år. Den er på 30 prosent.Leiar Marte Kvittum Tangen i Norsk foreining for allmennmedisin opplyser at dei har lagt merke til auken på landsbasis.
Artikkel
Dag Otto o...
Aktivtistg...
Olivia Wil...
Takk for d...
Fastlegeor...
Festival g...
Aukande bruk av antidepressiv blant unge
Berekningar NRK har gjort basert på tal frå Reseptregisteret viser at auken frå 2012 til 2020 for aldersgruppa 15–39 år, har vore på omtrent 17 prosent. Over halvparten av auken skjedde mellom 2018 og 2020, omtrent 9,7 prosentpoeng.I Noreg er bruken av antidepressiv vanlegast blant dei over 40 år. Sidan 2019 har bruken i denne aldersgruppa auka med nokre få prosent. Aller størst har auken vore i aldersgruppa 15–19 år. Den er på 30 prosent.Leiar Marte Kvittum Tangen i Norsk foreining for allmennmedisin opplyser at dei har lagt merke til auken på landsbasis.
Artikkel
Aukande br...
Festival g...
Fastlegeor...
Lahm boiko...
Dag Otto o...
Aktivtistg...