Økende bruk av antidepressiver blant unge
Beregninger NRK har gjort basert på tall fra Reseptregisteret viser at økningen fra 2012 til 2020 for aldersgruppen 15–39 år, har vært på omtrent 17 prosent. Over halvparten av økningen skjedde mellom 2018 og 2020, omtrent 9,7 prosentpoeng.I Norge er bruken av antidepressiver vanligst blant dem over 40 år. Siden 2019 har bruken i denne aldersgruppen økt med noen få prosent. Aller størst har økningen vært i aldersgruppen 15–19 år. Den er på 30 prosent.Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin opplyser at de har lagt merke til økningen på landsbasis.
Artikkel
Dag Otto o...
Aktivtistg...
Olivia Wil...
Takk for d...
Fastlegeor...
Festival g...
Økende bruk av antidepressiver blant unge
Beregninger NRK har gjort basert på tall fra Reseptregisteret viser at økningen fra 2012 til 2020 for aldersgruppen 15–39 år, har vært på omtrent 17 prosent. Over halvparten av økningen skjedde mellom 2018 og 2020, omtrent 9,7 prosentpoeng.I Norge er bruken av antidepressiver vanligst blant dem over 40 år. Siden 2019 har bruken i denne aldersgruppen økt med noen få prosent. Aller størst har økningen vært i aldersgruppen 15–19 år. Den er på 30 prosent.Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin opplyser at de har lagt merke til økningen på landsbasis.
Artikkel
Aukande br...
Festival g...
Fastlegeor...
Lahm boiko...
Dag Otto o...
Aktivtistg...